Tích lũy điểm chuyên cần

Thành phố avatar đang rộn ràng sự kiện Vương quốc bóng đêm, bên cạnh đó sự kiện Đổi điểm chuyên cần nhận ngọc lục bảo cũng đang rất sôi nổi. Hãy cùng với taiavatar.com tìm hiểu bạn nhé.

Như đã cập nhật, từ ngày 14/8/2013, các thành viên của avatar có thể tham gia tích lũy điểm chuyên cần để đổi ngọc lục bảo. 

Hàng ngày, khi đăng nhập vào game avatar bạn hãy đến gặp Lái buôn và báo danh để nhận quà và nhận được 5 điểm chuyên cần. Nhưng để đổi được ngọc lục bảo thì bạn phải có ít nhất 300 điểm chuyên cần. Nếu chỉ báo danh thôi thì thật là lâu bạn mới có thể tích lũy đủ điểm chuyên cần để tham gia sự kiện.

Taiavatar.com sẽ chỉ cho bạn một cách nữa để có thể tích lũy điểm chuyên cần. Đó là bạn vào nông trại và gặp lái buôn để nhận nhiệm vụ hàng ngày và phải hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong ngày hôm đó bạn sẽ nhận được thêm 20 điểm chuyên cần. Cách này hơi khó thực hiện nhưng bù lại bạn sẽ được 20 điểm chuyên cần cơ đấy.

Bây giờ thì bạn đã biết cách tích lũy điểm chuyên cần rồi đúng không? Hãy đến nông trại và gặp Lái buôn ngay đi nào!

Chưa có comments.

Gửi Comment

Nội dung