Sự kiện Giải cứu Minion

Taiavatar.com vừa cập nhật được thông tin mới là thành phố avatar của chúng ta đang rộn ràng chào đón sự kiện Giải cứu Minion. Hãy cùng tìm hiểu bạn nhé.

Sự kiện Tháng 8 – Giải cứu Minion sẽ diễn ra từ ngày 24/08/2013 đến hết ngày 03/09/2013.

Trong công viên sẽ xuất hiện một chú Minion bị ốm. Nhiệm vụ của các bạn là đi tìm thuốc để chữa bệnh cho chú minion này. Để tìm thuốc các bạn cần có cuốc, các bạn có thể tìm cuốc bằng cách:

 – Mỗi ngày vào trung tâm công viên chat chữ “minion” để nhận 3 cây cuốc miễn phí.

– Đổi cuốc tại lái buôn nông trại.

Khi có cuốc, các bạn sẽ đi đào ngẫu nhiên tại các khu vực trong avatar để tìm các nguyên liệu làm thuốc cho minion.

– Đổi thuốc tại lái buôn nông trại.

– Đem thuốc chế tạo được vào công viên để chữa bệnh cho Minion bị ốm. Cứ mỗi lọ thuốc chữa bệnh cho minion các bạn sẽ được cộng một số điểm tích lũy. Cụ thể:
  + 1 lọ thuốc bình thường chữa bệnh cho minion bạn được cộng 2 điểm
  + 1 lọ thuốc thần kỳ chữa bệnh cho minion bạn được cộng 4 điểm.

Dùng điểm tích lũy để đổi quà tại minion bị ốm.

Hãy cùng tham gia sự kiện mới của avatar bạn nhé.

Chưa có comments.

Gửi Comment

Nội dung