Mở lại tính năng trộm nhà kho

Như các bạn đã biết tính năng trộm Nhà Kho đã tạm dừng, nhưng taiavatar.com vừa cập nhật được thông tin mới nhaatss là tính năng trộm nhà kho đã được mở lại với một số thay đổi mới.

Tính năng trộm nhà kho vừa qua ra mắt không chỉ có thể ăn trộm nông sản, mà có thể vào “tận kho” để trộm. Và sau vài ngày tính năng này có hiệu lực, thì tình hình không được tốt lắm. Số lượng bà con nông dân mất trộm rất nhiều. Vì thế nhà sản xuất đã tiến hành tạm dừng tính năng này.

Sau một khoảng thời gian đến nay, tính năng trộm nhà kho lại được mở nhưng với một số thay đổi:

– Chỉ trộm được các loại cây trồng, khế.

– Không thể trộm được các sản phẩm của vật nuôi mua từ lượng ( sữa bò, lông cừu) và các sản phẩm chế biến từ nhà bếp.

Taiavatar.com xin thông báo đến các thành viên avatar để cùng nhau tham gia hoạt động avatar sôi nổi hơn nhé.

Chưa có comments.

Gửi Comment

Nội dung