Item nông trại Avatar

Tên Thời gian sinh trưởng Giá tiền Thu nhập
Cà chua 4 10$ 140$/vụ
Cà rốt 6 10$ 200$/vụ
Khóm 4 10$ 120$/vụ
Dưa hấu 8 10$ 240$/vụ
Nho 24 10$ 280$/vụ
Hoa hồng 2 10$ 40$/vụ
24 500$ 450$/ngày – 7 ngày
Heo 48 1000$ 800xu/con
72 5 lượng 2800xu/ngày – 1 tháng
Chó 1 5000 – 5 lượng Chống trộm – chết sau 1 tháng
Phân bón 5$
Thuốc trừ sâu 5$
Thuốc diệt cỏ 5$
Thuốc bổ 25$
Thuốc 2 10$
Thuốc 3 10$
Thức ăn cho gà 1$
Thức ăn cho heo 1$
Thức ăn cho bò 1$
Thức ăn cho chó 1$

Tên Thời gian sinh trưởng Giá tiền Thu nhập
Cà chua 4 10$ 140$/vụ
Cà rốt 6 10$ 200$/vụ
Khóm 4 10$ 120$/vụ
Dưa hấu 8 10$ 240$/vụ
Nho 24 10$ 280$/vụ
Hoa hồng 2 10$ 40$/vụ
24 500$ 450$/ngày – 7 ngày
Heo 48 1000$ 800xu/con
72 5 lượng 2800xu/ngày – 1 tháng
Chó 1 5000 – 5 lượng Chống trộm – chết sau 1 tháng
Phân bón 5$
Thuốc trừ sâu 5$
Thuốc diệt cỏ 5$
Thuốc bổ 25$
Thuốc 2 10$
Thuốc 3 10$
Thức ăn cho gà 1$
Thức ăn cho heo 1$
Thức ăn cho bò 1$
Thức ăn cho chó 1$

Bài viết liên quan:

Tải Avatar

1 Comments to “Item nông trại Avatar”

  1. PHAT says:

    ko co lia ah

Gửi Comment

Nội dung