Hướng dẫn tham gia sự kiện Halloween avatar 2013

Sự kiện Halloween avatar 2013 đang diễn ra sôi nổi với các hoạt động cho kẹo, săn Dracula, …Bạn đã biết cách tham gia chưa? Hãy cùng taiavatar.com tìm hiểu bạn nhé.

1. Đổi kẹo tại lái buôn nông trại.

2. Cho kẹo zombie

Tại trung tâm công viên xuất hiện một zombie sự kiện để cho các bạn đổi quà, xem thành tích bản thân và hướng dẫn sự kiện. Các bạn có thể cho kẹo zombie này. Mỗi viên kẹo thường khi cho zombie sẽ đổi được 1 điểm thưởng.

c bạn chỉ có thể cho zombie này tối đa 10 viên kẹo thường 1 ngày. Tuy nhiên các bạn có thể cho không giới hạn kẹo thần kỳ cho zombie này.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra sự kiện, trong các khu vực của avatar sẽ xuất hiện các zombie và xác ướp đi lang thang. Các bạn có thể cho không giới hạn kẹo cho các zombie và xác ướp này. Mỗi kẹo cho các bạn sẽ được 1 điểm thưởng.

3. Săn Dracula

Mỗi ngày từ 19h đến 24h, Dracula sẽ xuất hiện tại các khu vực của avatar. Khi đó các bạn sẽ dùng kẹo trừ tà đổi tại lái buôn nông trại để ném Dracula. Nếu bạn tiêu diệt được Dracula, bạn sẽ nhận được 1 viên đá may mắn. Dùng đá may mắn để đổi lấy quà tại zombie khu trung tâm công viên.

Nào hãy tham gia sự kiện Halloween avatar và cùng khám phá những điều bất ngờ bạn nhé.

 

Chưa có comments.

Gửi Comment

Nội dung