Giá 48 ô đất trong game Avatar

Bạn là một thành viên của game avatar và bạn luôn quan tâm đến những hoạt động của nông trại, đặc biệt là giá cả đất đai tại khu vực này. Hãy cùng taiavatar.com tìm hiểu bạn nhé.

Là một nông dân lâu năm của avatar, chắc chắn bạn sẽ tích lũy được một số tiền khá lớn từ những hoạt động ở nông trại như chăn nuôi, trồng trọt. Và giờ đây bạn muốn mở rộng quy mô trang trại của mình nhưng bạn chưa biết giá cả những ô đất ở đây như thế nào? Hãy tham khảo bảng giá 48 ô đất trong khu nông trại của game avatar bạn nhé.

Ô 1: 0 xu (0 lượng)
Ô 2: 300 xu (0 lượng)
Ô 3: 1200 xu (1 lượng)
Ô 4: 2700 xu (2 lượng)
Ô 5: 4800 xu (4 lượng)
Ô 6: 7500 xu (7 lượng)
Ô 7: 10800 xu (10 lượng)
Ô 8: 14700 xu (14 lượng)
Ô 9: 19200 xu (19 lượng)
Ô 10: 24300 xu (24 lượng)
Ô 11: 30000 xu (30 lượng)
Ô 12: 36300 xu (36 lượng)
Ô 13: 43200 xu (43 lượng)
Ô 14: 50700 xu (50 lượng)
Ô 15: 58800 xu (58 lượng)
Ô 16: 67500 xu (67 lượng)
Ô 17: 76800 xu (76 lượng)
Ô 18: 86700 xu (86 lượng)
Ô 19: 97200 xu (97 lượng)
Ô 20: 108300 xu (108 lượng)
Ô 21: 120000 xu (120 lượng)
Ô 22: 132300 xu (132 lượng)
Ô 23: 145200 xu (145 lượng)
Ô 24: 158700 xu (158 lượng)
Ô 25: 172800 xu (172 lượng)
Ô 26: 187500 xu (187 lượng)
Ô 27: 202800 xu (202 lượng)
Ô 28: 218700 xu (218 lượng)
Ô 29: 235200 xu (235 lượng)
Ô 30: 252300 xu (252 lượng)
Ô 31: 270000 xu (270 lượng)
Ô 32: 288300 xu (288 lượng)
Ô 33: 307200 xu (307 lượng)
Ô 34: 326700 xu (326 lượng)
Ô 35: 346800 xu (346 lượng)
Ô 36: 367500 xu (367 lượng)
Ô 37: 388800 xu (388 lượng)
Ô 38: 410700 xu (410 lượng)
Ô 39: 433200 xu (433 lượng)
Ô 40: 456300 xu (456 lượng)
Ô 41: 480000 xu (480 lượng)
Ô 42: 504300 xu (504 lượng)
Ô 43: 529200 xu (529 lượng)
Ô 44: 554700 xu (554 lượng)
Ô 45: 580800 xu (580 lượng)
Ô 46: 607500 xu (607 lượng)
Ô 47: 634800 xu (634 lượng)
Ô 48: 662700 xu (662 lượng)

Bây giờ thì bạn đã biết được giá cả của những ô đất này rồi đấy, hãy tính toán và tậu ngay cho mình những mảnh đất trù phú của avatar để tham gia tăng cường trồng trọt  và làm giàu bạn nhé.

 

Chưa có comments.

Gửi Comment

Nội dung