Chỉ số nhân vật game Avatar

Bạn phải có chỉ số sức khỏe lớn hơn 10% để có thể vào Nông Trại.

Bạn phải có chỉ số vui vẻ lớn hơn 20% để vào Nông Trại.

Bạn phải có chỉ số gây rối nhỏ hơn 80% để có thể đánh nhau.

Bạn phải có chỉ số sức khỏe lớn hơn 5% để có thể đánh nhau.

Bạn phải có chỉ số thân thiện lớn hơn 20% để vào khu vực Đám cưới.

Bạn phải có chỉ số thân thiện lớn hơn 20% để vào khu vực có Giáo viên Anh văn.

Bạn sẽ được cộng 1% vui vẻ khi trả lời đúng câu hỏi của Giáo Viên tiếng Anh.

Bạn sẽ được cộng 1% sức khỏe khi ăn thức ăn cứ mỗi 20xu.

Bạn sẽ được cộng 2% thân thiện khi tặng quà cho người khác.

Bạn sẽ được cộng 5% vui vẻ khi được hôn.

Bạn sẽ được cộng 1% thân thiện khi hôn người khác.

Bạn sẽ được trừ 2% gây rối khi được hôn.

Bạn sẽ được cộng 1% sành điệu khi mua quần áo cứ mỗi 1000xu hoặc cứ mỗi 1 lượng.

Bạn sẽ được cộng 1% vui vẻ khi cho ăn xin mỗi 100xu.

Bài viết liên quan:

Tải Avatar

Chưa có comments.

Gửi Comment

Nội dung